Skoghusvær

jaktkoie

Det finnes overnattingsmuligheter i form av enkle skoghusvær til mer konfortable hytter/hus til disposisjon.

Ta kontakt med turistbua eller en av styremedlemmene dersom det er behov.

 

 

 

Bildet er fra en av våre jakttkoier.

 
Kontaktinformasjon
ljordalen_logo_liten

Felleskapets gårdeiere:

Tove og John T Stallvik, Bjørn Erik Støa,
Halvor Opseth, Lena Lokholt,
Vesla og Tore Torgals,
Gjermund Skaaret, Leif og Kåre Bakken.

Kontakt oss ved å sende e-post til post@ljordalen.com

Individuell kontaktinformasjon